Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een judaskneep

Een plotselinge, onverwachte pijnscheut.

Naar het verraderlijke en onverwachte karakter van Judas' kusEen judaskus, een judasstreek worden plotselinge en onverwachte pijntjes (ook jicht, kiespijn, etc.) wel aangeduid als een 'judaskneep'.

'k Kreeg juist weer een judaskneep van mijn linker schoen, doch ik hield me goed. (Justus van Maurik, Indrukken van een 'Tòtòk', 1897, p. 132)

Heeft betrekking op:

Matteüs 26:14-15, Marcus 14:10-11, Lucas 22:3-6, Johannes 13:21-30