Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een judaskus, een judasstreek

Een schijnheilige vorm van verraad.

Als de Farizeeën Jezus gevangen willen nemen, wijst Judas aan wie ze moeten hebben. Dat doet hij door Jezus een kus te geven. Jezus vraagt hem volgens Lucas 22:48: 'Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?' Een judaskus, ook wel judasstreek genoemd, staat sindsdien voor een schijnheilige vorm van verraad.

Volgens het Algemeen Dagblad heeft SBS-baas Fons van Westerloo direct na het mislukken van de deal tussen zijn bedrijf en Veronica zijn bejaarde tegenspeler Joop van der Reijden (74) een briefje heeft geschreven met de tekst: "Ik weet dat het niet aan u gelegen heeft. Graag wil ik dan ook mijn respect betuigen voor de wijze waarop u tot het laatste moment getracht heeft met beide organisaties iets goeds te bouwen voor de toekomst". Respect, ik pink een traan weg. Zou het? Je zou dat briefje van Van Westerloo ook een judaskus kunnen noemen. (Max Pam in FEM de Week, 23 juni 2001)

Heeft betrekking op:

Matteüs 26:47-50, Marcus 14:43-45, Lucas 22:47-48, Johannes 18:2-5