Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een judasloon, judasgeld

Een verradersloon.

Judas verraadt aan de Farizeeën waar ze Jezus gevangen kunnen nemen. Hij ontvangt voor deze dienst een verradersloon van dertig zilverlingenZilverlingen (Mat. 26:16).

Hiermee komt de Kapo binnen onze gezichtskring, een algemeen kampfenomeen, hier alleen in Nederlands verband even vermeld, min of meer de voortzetting van wat in Westerbork de prominenten heetten en als aldaar in goede en in kwade variëteiten vertegenwoordigd, als aldaar zich in meer of mindere mate identificerend met de vijand, die hun, onmisbaar verlengstuk, in ruil hiervoor zekere voorrechten schonk. Een judasloon in de ogen van hun slachtoffers, in hun eigen ogen vaak de beloning voor diensten, die zij aan deze slachtoffers bewezen door een buffer te vormen tussen henzelf en de kampbeulen.

Heeft betrekking op:

Zacharia 11:12-13, Matteüs 26:14-15, Lucas 22:3-6