Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een krom en verdraaid geslacht

Slechte mensen, een goddeloos geslacht.

De zegswijze wordt gebruikt voor mensen die een goddeloos leven leiden. Vergelijk ook 'een boos en overspelig geslacht' (Matt. 12:39). In het citaat hieronder past de schrijver het toe op zichzelf: op de zonde die in hem woont.

"Wy (bevonden) ons ... in de vreemdelingschap, en in een krom en verdraaid geslacht, ik meen ... dat geslacht, dat in ons woond en woeld, onder het welke de uitdringende wille tot God staat als een wassend bloempje." (Jan Luyken, Geestelyke brieven, Amsterdam, 1714, p. 266)

Heeft betrekking op:

Deuteronomium 32:5, Filippenzen 2:15