Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een kuise Suzanna

Een zeer kuise vrouw

De voorbeeldige kuisheid van Susanna uit het apocriefe Daniël-verhaal heeft haar tot symbool van eerbaarheid doen uitgroeien. (De keerzijde daarvan, een onuitstaanbare onaanraakbaarheid, is gethematiseerd in Marnix Gijsens Joachim van Babylon.Marnix Gijsen – Joachim van Babylon)

"Zij is als de kuise Suzanna, irritant door haar onbesproken gedrag, waardoor hun samen-leven tot een hel van haat wordt." (Algemeen Dagblad, 14-12-1968)

Heeft betrekking op:

Toevoegingen aan Daniël B:2