Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een lelie onder de doornen

Iemand die uitmunt in lieflijkheid en schoonheid

Deze uitdrukking is ontleend aan de Statenvertaling:De Statenvertaling van 1637

Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.

In de NBVDe Nieuwe Bijbelvertaling wordt deze uitdrukking iets anders vertaald:

Als een lelie onder de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes.

Heeft betrekking op:

Hooglied 2:2