Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een lust voor het oog

Een genoegen om te zien.

Deze uitdrukking wordt in de bijbel voor het eerst gebruikt als Eva in het paradijs de vrucht ziet aan de boom waarvan ze niet mag eten. Maar omdat de vrucht een lust is voor het oog eet ze er toch van, met alle gevolgen van dien.

Heeft betrekking op:

Genesis 3:6, Ezechiƫl 24:16