Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een man Gods

Een profeet, een geestelijke.

'Man Gods' is in het Oude Testament een benaming voor een profeet. De term wordt in het bijzonder gebruikt voor Mozes (bijv. Deut. 33:1; Ps. 90:1) en David (bijv. 2 Kron. 8:14; Neh. 12:24). In de Nieuwe Bijbelvertaling is gekozen voor de weergave godsman. De oude zegswijze wordt tegenwoordig nog wel voor een geestelijke gebruikt, vaak ironisch.

"Er komt een hooghartige vader in het boek voor, een aalgladde opportunistische pater en, hoe kan het anders, een progressieve pastor met pijp en baard. Maar alras arrangeert de auteur het dusdanig dat de lezer jegens de man Gods de verdenking bekruipt." (Elseviers Magazine, 11-6-1983)

Heeft betrekking op:

1 Koningen 13:1, 2 Koningen 1:9, 1 Samuël 9:6, Rechters 13:6, Deuteronomium 33:1