Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Varia

Een moderne sprinkhanenplaag

Onbekend
Robot Sprinkhaan

Het beeld van sprinkhanen die hele landstreken kaalvreten, heeft in de afgelopen tijd een nieuwe betekenis gekregen. Steeds meer mensen zijn bezorgd over het gedrag van hedgefondsen en private equity, die vooral zo snel mogelijk zo veel mogelijk winst uit een onderneming lijken te willen halen, al gaat de onderneming daarbij zelfs ten onder.

Direct na zijn aantreden als minister van Economische Zaken in 2006 liet Joop Wijn zich in stevige taal uit over deze investeringsmaatschappijen die 'als sprinkhanen bedrijven leegvreten en dan weer weggaan'. Al eerder werd dit beeld gebruikt door de Duitse politicus Franz Müntefering in een interview met de Bild-Zeitung op 16 april 2005, wat tot een verhitte discussie leidde in de Duitse media over de (on)gepastheid van deze vergelijking. In Nederland viel de verontwaardiging over de vergelijking met een al dan niet bijbelse sprinkhanenplaag mee. Behalve de investeringsmaatschappijen zelf voelde niemand zich werkelijk gekwetst. De reacties van het publiek op Internet bijvoorbeeld zijn eerder instemmend. Op woensdag 11 april 2007 hielden leden van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek met de betrokken partijen om hun de gelegenheid te geven hun standpunt duidelijk te maken.

Het spraakmakende proces omtrent de overname van ABN Amro lijkt de critici gelijk te geven. In een brief die hedgefonds TCI (The Children's Investment Fund) in februari 2007 naar de president-commissaris van de bank stuurde, werd de opsplitsing geëist van het concern, dat volgens de briefschrijvers op de beurs ondergewaardeerd is. Naar eigen zeggen heeft TCI bijna 3% van de aandelen ABN Amro in handen, volgens andere bronnen net iets meer dan 1%. Zelfs zo'n kleine aandeelhouder kan dus een wereldconcern ten val brengen, oftewel 'kaalvreten'.

Maerten de Vos
Sprinkhanen als randversiering

Heeft betrekking op:

Joël 1:4, Joël 2:25, Deuteronomium 28:38, Nahum 3:16, Rechters 7:12