Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een nathanaël

Een eerlijk en oprecht mens.

Filippus kwam Natanaël tegen en vertelde hem: ‘We hebben hem gevonden die door Mozes genoemd wordt in de wet, en door de profeten. Het is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.’ Natanaël laat zich dan niet bepaald vleiend over Jezus uit door te roepen: ‘Kan uit Nazaret iets goeds komen?’
Toen Jezus Natanaël zag komen, sprak hij de complimenteuze woorden: ‘Kijk, een echte Israëliet, een man in wie geen greintje oneerlijkheid is!’ Natanaël vroeg: ‘Waar kent u me van?’ Jezus antwoordde: ‘Ik zag je al onder de vijgenboom zitten voordat Filippus met je sprak.’ ‘Meester’, zei Natanaël, ‘u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël!’
(Vert. Anne de Vries)

"Dan mogen zij Hem alle raadselen van het hart voorleggen, Arabische raadselen, maar ook Hollandse raadselen. De Heere ziet hen dan aan en zegt hun al wat in hun hart is. Of dat een Nathanael is of een Nikodemus, of een Samaritaanse vrouw, Hij kent ze allen wel en heeft hen allang gekend van voor de grondlegging der wereld." (F. Kijftenbelt, Gedachtenisrede, Wierden, 10 mei 1953)

Zie ook

  • Toon terzijde Een Israëliet zonder bedrog

Heeft betrekking op:

Johannes 1:48