Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een nicodemus (of nicodemiet)

Iemand die niet openlijk voor zijn mening of geloofsovertuiging durft uit te komen.

Nikodemus was een schriftgeleerde die ’s nachts naar Jezus kwam om te zeggen dat hij in hem geloofde; overdag durfde hij dat niet.

"Een vreesachtige Nicodemus." (C. F. Zeeman, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, benamingen en volksuitdrukkingen, aan den Bijbel ontleend. Dordrecht, 1877, p. 391)

Heeft betrekking op:

Johannes 3:1