Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een nieuwe lap op een oud kleed

Het is een nutteloze en zelfs schadelijke 'verbetering'.

Wanneer een nieuwe lap op een oud kleed bevestigd wordt, dan gaat het scheuren en wordt het probleem eigenlijk alleen maar erger. Het lijkt dus een verbetering, maar het betekent achteruitgang.

Heeft betrekking op:

MatteĆ¼s 9:16-17, Marcus 2:21-22, Lucas 5:36-37