Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

Een paradijselijke gevelsteen

Deze zestiende-eeuwse steen, oorspronkelijk afkomstig van het huis Warmoesstraat 25 in Amsterdam, is gemaakt naar een gravure waarop nog niet van de verboden vrucht is gegeten en Adam en Eva zich nog niet bewust zijn van het feit dat zij naakt zijn. Toch gaf de steenhouwer ze allebei een bladertakje in de hand. Waarschijnlijk deed hij dit om mogelijke moeilijkheden met stads- of kerkbestuur te voorkomen. De steen moest tenslotte aan de openbare weg komen.

Adam en Eva

Bibliografische referenties

H.F. van Woerden, Gevelstenen in Amsterdam, wandelen langs bijbelse voorstellingen, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2001.

Heeft betrekking op:

Genesis 2:25