Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een profeet wordt in zijn eigen land niet geëerd (Of: Niemand is profeet in zijn eigen land)

Iemand die wijze woorden heeft, wordt minder gewaardeerd op de plek waar hij vandaan komt, dan daar waar men hem niet kent.

Als Jezus spreekt in de synagoge van Nazaret, het plaatsje waar hij opgegroeid is, zijn ze wel onder de indruk van zijn woorden, maar blijft hij toch gewoon 'de zoon van de timmerman'.

Heeft betrekking op:

Matteüs 13:54-57, Lucas 4:24, Johannes 4:44