Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een profetenkamertje

Een kleine logeerkamer (zolderkamer).

De profeet Elisa logeerde te Sunem in een voor hem ingericht kamertje op het platte dak. Zijn gastvrouw zegt tegen haar man (Statenvertaling): ‘Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken, en laat ons daar voor hem zetten een bed, en tafel, en stoel, en kandelaar; zo zal het geschieden, wanneer hij tot ons komt, dat hij daar inwijke.’

Heeft betrekking op:

2 Koningen 4:10