Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een reus op lemen voeten

Indrukwekkende zaak die een fundamentele zwakte heeft.

Een verwijzing naar de droom van Nebukadnessar (Dan. 2:31-35) en de uitleg die Daniël daaraan gaf (2:37-45).

"Er is [...] weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat een Unie met 25 of 30 leden, die over vetorecht beschikken, een of meer Eurocommissarissen leveren, enz., een politieke reus op lemen voeten wordt." (De Volkskrant, 23-10-1999)

"Al dat gezever over poppetjes verhult dat er al geruime tijd een ongeïnspireerde sfeer heerst in de PvdA. De partij heeft lemen voeten, is niet in staat een hedendaagse invulling te geven aan de twee kernbegrippen van de sociaal-democratie: emancipatie en solidariteit." (Trouw, 17-06-2009)

Heeft betrekking op:

Daniël 2:31-45