Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een roepende in de woestijn

Iemand naar wie niet geluisterd wordt.

Van de profeet Johannes, de wegbereider van Jezus, wordt gezegd dat hij in de woestijn doopte en preekte. Dit wordt gezien als de vervulling van de profetie van Jesaja. Het is onduidelijk waarom de zegswijze deze betekenis heeft gekregen, want naar Johannes werd, zie daarvoor Marcus 1:5, wel degelijk geluisterd.

"Hij vreest echter dat hij en geestverwanten met hun bezwaren tegen embryonaal stamcelonderzoek en klonen uiteindelijk toch roependen in de woestijn kunnen blijken te zijn." (Trouw, 5 april 2007)

Heeft betrekking op:

Marcus 1:2-4, MatteĆ¼s 3:1-3, Jesaja 40:3