Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een sabbatsreis maken

Een kort reisje maken

Na de hemelvaart van Jezus lopen zijn discipelen terug naar Jeruzalem. In Handelingen 1:12 wordt deze wandeling een sabbatsreis genoemd. Dat betekent dat deze niet langer geweest kan zijn dan tweeduizend passen; dat is namelijk het maximum aantal voetstappen dat volgens de joodse schriftgeleerden op de sabbat gezet mocht worden.

Heeft betrekking op:

Handelingen 1:12