Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een salomonsoordeel (Salomo's oordeel)

Een oordeel waarvoor veel wijsheid nodig is om recht te doen, terwijl beide partijen toch tevreden zijn.

Salomo's wijsheid is alom bekend: zo wijs als SalomoZo wijs als Salomo . Op die van God ontvangen wijsheid werd blijkens 1 Kon. 3 voor het eerst een beroep gedaan toen koning Salomo recht moest spreken tussen twee vrouwen die voor hem verschenen met een levend en een dood jongetje. Beiden beweerden dat het levende kind van haar was. Salomo vroeg in dit onmogelijke dilemma om een zwaard, zodat hij het levende jongetje in tweeën kon snijden: voor elke vrouw een helft - eerlijk delen. Daarop openbaarde zich de echte moeder: zij stond liever haar kind af, dan het te zien doorsnijden. Heel Israël werd met diep ontzag voor Salomo’s wijsheid vervuld.

[Twee gasten maken ruzie om een stoel:] "Hij velde een Salomo’s oordeel door Jasper opdracht te geven de stoel naar de zolder te brengen en zo heeft hij beide partijen tegen zich gekregen." (N. van der Zee, Zuster Juuls Hoofdprijs, 1964, p. 145)

Heeft betrekking op:

1 Koningen 3:28