Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een teken aan de wand

Een waarschuwing, een teken van naderend onheil

Een verwijzing naar de gebeurtenissen die in Dan. 5 beschreven staan. Belsassar, de koning van de Chaldeeën, ziet tijdens een feestmaal hoe een hand iets op de wand van de feestzaal schrijft (vs. 5). Niemand van zijn wijze mannen kan dit teken aan de wand lezen. Alleen de Joodse balling Daniël kan het schrift ontcijferen: Mene, mene, tekel ufarsin (vs. 25). Hij verklaart tegenover de koning dat dit betekent dat er een eind is gekomen aan zijn koningschap, dat zal overgaan op de Meden en Perzen. Diezelfde nacht wordt Belsassar gedood en gaat zijn rijk ten onder.

"Maar de nederlaag is koren op de molen van oppositieleider Tony Blair en wordt in Britse politieke kringen als een teken aan de wand beschouwd van het geringe gezag dat premier Major rest." (De Standaard, dec. 1995)

Heeft betrekking op:

Daniël 5:5