Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een valse broeder

Onbetrouwbaar persoon met onzuivere bedoelingen.

Er waren in de christelijke gemeenten van Galatië schijnbroeders binnengedrongen, die vijanden waren van de christelijke leer. Ze wilden de gemeenten schade toebrengen.

"Vanwege deze interviews en een fotoreportage in een Frans weekblad [...], is deze man [...] voor Greshoff dan plotseling tot een valse broeder geworden, een ‘clown’, maar liefst ‘ijdeler dan de ijdelste toneelspeler’." (Utrechts Nieuwsblad, 18-05-1957)

Heeft betrekking op:

Galaten 2:4