Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een valse profeet

Iemand die ten onrechte beweert namens God te spreken.

Een profeet is iemand die bekend maakt wat de wil van God is. Hij spreekt in opdracht van God over allerlei zaken, dus niet alleen over de toekomst. Hij laat het licht van God schijnen over verleden, heden en toekomst. Maar niet iedereen die zei een profeet te zijn, was het ook werkelijk. Deut. 18:21-22 bevat een mooie echtheidstest: als de profetie niet uitkomt, was het een valse profeet!

"Luister niet naar de woorden van deze valse profeet. Is hij een volger van de gouden vrouwe, een ware volger? Een broeder? Nee! Hij heeft nooit gezucht onder het juk van de Massussiƫrs! Zijn huis was altijd warm, zijn maag gevuld! Is hij een broeder zoals jullie en ik? In de gemeente klonk ontsteld gemompel." (J. Boekestein, Schaduwstrijd. De kronieken van een magiƫr, 1997, p. 183)

Heeft betrekking op:

Deuteronomium 18:20-22, 1 Johannes 4:1-6