Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een zebedeüs zijn

Een onnozele hals zijn, een tobber zijn.

De zonen van de visser Zebedeüs, Jacobus en Johannes, gaan zonder aarzelen direct achter Jezus aan. Ze laten daarbij hun vader alleen in het schip achter.

Heeft betrekking op:

Matteüs 4:21-22, Marcus 1:19-20, Lucas 5:10-11