Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een zwaard zal door uw ziel gaan

Een groot leed zal u overkomen.

Simeon profeteert wanneer hij Maria tegenkomt met het kind Jezus. Hij zegt dat Maria 'als door een zwaard doorstoken zal worden'. Volgens de evangelist Johannes doelde hij daarmee op de gewelddadige kruisdood van Jezus waar zij getuige van zal zijn (Joh. 19:26).

Heeft betrekking op:

Lucas 2:34-35