Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Eer uw vader en uw moeder

Heb respect voor je vader en moeder.

Een van de tien geboden (het vijfde). Aan het gebod is een belofte toegevoegd: '... opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.'

Eer uw vader en uw moeder,
al of niet getrouwd,
ook als het twee nichten zijn
waarvan er een is omgebouwd.
(Freek de Jonge, De Grens 10, VPRO-tv, 01-01-2000)

Heeft betrekking op:

Exodus 20:12