Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Eleazars weigering om vlees te eten

Hans Mielich
Di Lasso's boetepsalmen geïllustreerd: Psalm 102:2
HEER, hoor mijn gebed,
laat mijn hulpkreet u bereiken.

Ter illustratie van Di Lasso's Psalm 102:2 zijn een aantal Oudtestamentische verhalen gekozen die in eerste instantie niets met elkaar te maken lijken te hebben. Bovenaan de pagina is Saul te zien die een speer naar Jonatan gooit in een poging hem te treffen. Jonatan begrijpt hieruit dat zijn vader Saul vastbesloten is om David te doden (1 Samuël 20:33). Links daarnaast is te zien hoe Saul de tovenares van Endor bezoekt (1 Samuël 28:22) om haar raad te vragen over de ophanden zijnde veldslag. Voordat hij met zijn soldaten aan terugreis begint, krijgen ze van haar een maaltijd aangeboden.

Aan de onderkant van het blad zijn verschillende scènes afgebeeld uit 2 Makkabeeën 6:18-31. De hoofdfiguur is Eleazar, een belangrijk schriftgeleerde, die weigert varkensvlees te eten. Wanneer iemand weigert aan dit bevel van de koning, de Athener Geron, te voldoen, staat hem de doodstraf te wachten. Linksonder zien we dat enkele mannen met geweld het vlees in Eleazars mond proberen te duwen. Op weg naar de terechtstelling proberen enkele vrienden hem nog te overreden het vlees toch te eten. Maar Eleazar blijft standvastig en sterft op het schavot.

Psalm 102 is een oproep tot onvoorwaardelijk Godsvertrouwen in noodsituaties. Eleazar was daarvan een lichtend voorbeeld. Saul daarentegen zocht steun bij een tovenares en keerde zich daarmee af van God.

Zie ook

  • Toon terzijde Orlando di Lasso's boetepsalmen geïllustreerd

Heeft betrekking op:

Psalm 102:2, 1 Samuël 20:33, 1 Samuël 28:22, 2 Makkabeeën 6:18-31