Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Elisa

Elisa is de opvolger (1 Kon. 19:16-17) van de profeet EliaElia. In 1 Kon. 19:19-21 wordt verteld hoe Elia hem achter zijn ossen en ploeg vandaan roept. Het optreden van Elisa als profeet, na Elia's hemelvaart, komt aan bod in 2 Koningen 2-13. Hij wordt al direct als profeet erkend (2 Kon. 2:15), maar de kinderen die hem voor 'kaalkop' uitmaken, hebben te laat door wie ze voor zich hebben (2:23-24). Net als zijn voorganger keert Elisa zich tegen de goddeloosheid van de koningen van Israël en Juda en tegen de afgodendienst van het volk.

Elisa's profetisch optreden wordt gekenmerkt door tal van wonderen. Zo zuivert hij water met zout (2:19-22), vermenigvuldigt brood (4:42-44) en olie (4:1-7), laat een ijzeren bijl drijven (6:1-7). Hij verlost zijn gastvrouw in Sunem en haar man van hun kinderloosheid, en wekt hun zoon jaren daarna weer op uit de dood (4:8-37; zie ook 8:1-6). Hij geneest de Aramese bevelhebber Naäman op wonderbaarlijke wijze van zijn huidvraat, en straft zijn eigen oneerlijke knecht en diens nageslacht met diezelfde ziekte (2 Kon. 5). Zelfs na zijn dood zorgt Elisa nog voor een wonder (13:20-21)!

Heeft betrekking op:

1 Koningen 19:19, Wijsheid van Jezus Sirach 48:12, 2 Koningen 2:1, Lucas 4:27