Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Er is een tijd van spreken en een tijd van zwijgen

Als je iets te melden hebt, moet je dat op het juiste moment doen.

Prediker gaat in hoofdstuk 3 na welke tegenstrijdigheden er in het leven allemaal zijn: baren en sterven, planten en rooien, doden en helen etc. De tegenstelling in vers 7 is het bekendst geworden en uitgegroeid tot een spreekwoord.

Heeft betrekking op:

Prediker 3:7