Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Er is niets nieuws onder de zon (zei Salomo)

Veel zaken die wij nu voor nieuw houden, zijn vroeger ook al eens geweest.

Prediker vindt alles 'onuitsprekelijk vermoeiend', vooral het feit dat alles wat nieuw lijkt eerder ook al eens is geweest, is een onverteerbare gedachte. De toevoeging 'zei Salomo' (van wie wordt aangenomen dat hij de Prediker is) komt ook af en toe voor.

Heeft betrekking op:

Prediker 1:8-9