Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Er zit een addertje onder het gras

Achter de schone schijn verbergt zich een gevaar.

Afgeleid van Genesis 3:1: 'Van alle in het wilde levende dieren die God, de HEER, had gemaakt, was de slang het sluwst.'

Heeft betrekking op:

Genesis 3:1