Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Ergens zijn tabernakel opslaan

Zich ergens vestigen.

Wanneer Jezus met drie discipelen de berg opgaat, verschijnen Elia en Mozes aan hen. Petrus stelt dan - omdat hij zich ongemakkelijk voelt met de situatie - voor om een aantal tenten op te zetten. Het is ook mogelijk om het werkwoord 'tabernakelen' Tabernakel of ontmoetingstentte gebruiken, wat dan 'wonen' betekent.

Heeft betrekking op:

MatteĆ¼s 17:4, Marcus 9:5, Lucas 9:33