Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Ergens zijn tenten opslaan

Ergens tijdelijk verblijven

In het OT wordt deze uitdrukking meer dan eens gebruikt, bijv. in de geschiedenis van Abraham (Gen. 13:12, 18). In Hebreeën 11 wordt dat zelfs geïnterpreteerd als een vorm van 'voorbeeldig geloof': 'Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd' (Heb. 11:9-10).

Zie ook de vergelijkbare zegswijze Ergens zijn tabernakel opslaanErgens zijn tabernakel opslaan .

“De smaakvol ingerichte lunchroom waar wij dezen avond onze tenten zouden opslaan.” (De Telegraaf, 14-12-1914)

Heeft betrekking op:

Rechters 4:11