Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Eropaf gaan als Paulus op de Korintiërs

Een zaak moedig en volhardend tot een goed einde brengen

"Hij gaat er op af als Paulus op de Corinthiërs, gebruikt voor iemand 'die moed aan volharding paart, om eene ondernomen zaak wel te doen slagen'; volgens een ander eerder ontleend aan 1 Kor. 4:21 (met de roede), of aan 2 Kor. 13:2 (niet zullende sparen)." (Naar het WNT)

Heeft betrekking op:

2 Korintiërs 13:2