Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Ester

Johannes Baptista Collaert I naar ontwerp van Maerten de Vos
Ester

Ester is, net als Judit en Jaƫl, een schoolvoorbeeld van een vrouw die Gods uitverkoren volk redt.

Enerzijds kan men haar beslissing om Ahasveros zonder uitnodiging te benaderen als listig of overmoedig beschouwen. Bewust schendt ze het gebod van gehoorzaamheid tegenover haar echtgenoot, een fout die haar voorgangster Vasti fataal was geworden.

Anderzijds wordt de manier van haar optreden als zachtmoedig beschreven, een bijzonder lovenswaardige deugd bij vrouwen. Ook vereist het negeren van de regels van de heerser heldhaftige moed. Ester overwint haar vrees met als doel om haar volk te redden. Daarmee heeft ze haar rechtmatige plaats tussen de bijbelse helden en heldinnen verworven.

Zie ook

  • Toon terzijde Voorbeeldige vrouwen
  • Toon terzijde Listige vrouwen

Heeft betrekking op:

Ester 5:1-3