Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Ester-altaar

Herri met de Bles
Drieluik met scènes uit het verhaal van Ester

Dit is het enige bekende altaarstuk dat uitsluitend aan het verhaal van Ester gewijd is. Traditioneel neemt men aan dat het door Herri met de Bles is geschilderd.

Op het middenstuk is de scène uitgebeeld waarin Ester onuitgenodigd voor Ahasveros/Artaxerxes verschijnt en hij haar zijn scepter aanreikt ten teken dat hij haar welkom heet (Ester 5:2, Ester Grieks D:12). Op de linkervleugel is het feestmaal van Ahasveros/Artaxerxes voorgesteld (Ester 1:1-9, Ester Grieks 1:3-8), op de rechtervleugel staat het feestmaal van Ester (Ester 7:1-6, Ester Grieks 5:6-8).

Honden, die als teken van trouw worden gezien, verschijnen op alle drie delen van het altaarstuk. Zij laten zien wat het altaar wil benadrukken, namelijk de verschillende soorten trouw en loyaliteit die in het verhaal van Ester aan de orde komen.

Heeft betrekking op:

Ester 1:2-3, Ester 5:2, Ester 5:6-8, Ester Grieks D:12