Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Ester voor de koning

Onbekend
Ester voor de koning

Omdat deze illustratie in de Bible moralisée aan het begin van het boek Ester staat, wordt de scène meestal beschreven als het moment waarop Ahasveros, oftewel Ataxerxes, Ester tot zijn nieuwe koningin verkiest (Ester 2:17, Ester(grieks) 2:17). De details maken echter duidelijk, dat hier het dramatische moment afgebeeld is waarop Ester onuitgenodigd voor de koning verschijnt. Zij is gekleed op haar best, met de kroon op haar hoofd die laat zien dat zij de koningin is. De spanning is voelbaar: als de koning niet bereid is haar te zien zal zij gedood worden. Maar Ahasveros reikt haar - duidelijk zichtbaar - zijn scepter aan …

Bibliografische referenties

De ontdekking, VNU-tijdschriften, Hoofddorp 2000, p. 412.

Heeft betrekking op:

Ester 5:2, Ester Grieks D:10-11