Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Evangelie

Goed nieuws, blijde boodschap

Het woord komt van het Griekse euaggélion en staat voor de boodschap die Jezus tijdens zijn leven uitdroeg. In het eerste vers van Marcus wordt het hele levensverhaal van Jezus, de Zoon van God, als een blijde boodschap, een evangelie, gepresenteerd.

Tegenwoordig wordt het wel gekscherend gebruikt voor een naar de mening van de spreker al te enthousiast gebrachte boodschap.

Heeft betrekking op:

Lucas 8:1, Matteüs 4:23, Marcus 1:1, Handelingen 15:7