Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Ezra

Het bijbelboek Ezra dankt zijn naam aan de priester-schrijver Ezra, die een centrale rol speelt in de laatste vier hoofdstukken. In 7:1-11 wordt een nauwkeurig profiel van deze man geschetst.

Ezra kwam in het midden van de vijfde eeuw v.Chr. met enkele duizenden Judeeërs in opdracht van de Perzische koning naar Jeruzalem om te onderzoeken hoe men in Juda en Jeruzalem de wet van Mozes naleefde. In Ezra 9-10 wordt beschreven hoe hij leiding gaf aan het proces van geestelijke hervorming. Nehemia 8 vertelt hoe hij ten overstaan van het hele volk de wet van Mozes voorlas. Vanwege zijn inzet voor het herstel van die wet als fundament voor de 'nieuwe' joodse gemeenschap, is Ezra wel 'de vader van het judaïsme' genoemd.

Heeft betrekking op:

Ezra 7:1-6, Nehemia 8:1