Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Flavius Josephus

De joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (ca. 37 – 100 n.Chr.) beschreef in een reeks boeken de geschiedenis van het volk Israël. Hij behandelt de periode van de schepping tot aan de oorlog tegen de Romeinen (66-70 n.Chr.), dus haast alles wat ook in de bijbel staat. Wel is hij in veel gevallen uitvoeriger en geeft meer details, wat hem heel populair maakte in de tijd dat men in de Nederlanden op grote schaal de bijbeltekst grondig bestudeerde.

De eerste Nederlandse vertaling van de Joodsche Historiën die uitging van het Griekse origineel, verscheen in 1552. In 1594 volgde een tweede vertaling uit het Duits en in 1665 een derde. In totaal verschenen in de zestiende en zeventiende eeuw in Nederland tenminste 25 uitgaven van het complete oeuvre van Josephus, veelal geïllustreerd. De houtsneden van Christoffel van Sichem zijn gebaseerd op de illustraties van Tobias Stimmer in de Duitse uitgave. Jacob Saverij die de derde vertaling uit 1665 uitgaf, verving deze serie door gravures die vooral het voorbeeld van Matthäus Merian volgden.

Veel kunstenaars maakten in de 16de en 17de eeuw gebruik van Flavius Josephus voor hun voorstellingen van bijbelse verhalen. De tekst bevatte vaak meer details dan de bijbel maar ook de illustraties konden direct ter inspiratie dienen. Niet alleen van Rembrandt weten wij dat hij naast een ‘oude bijbel’ ook een uitgave van Flavius Josephus had en vaak leenden kunstenaars het boek van elkaar. Onder kunsthistorici is het belang van Flavius Josephus’ Joodsche historiën tot nu toe echter slechts beperkt doorgedrongen. Hoeveel bijbelse voorstellingen die men niet precies kan beschrijven omdat het verhaal of enkele details zo niet in de bijbel staan, zouden wel bij Josephus gevonden kunnen worden?

Bibliografische referenties

Christian Tümpel (ed.), Im Lichte Rembrandts. Das Alte Testament im Goldenen Zeitalter der niederländischen Kunst. Tentoonstellingscatalogus Münster, Westfälisches Landesmuseum; Amsterdam, Joods Historisch Museum; Jerusalem Israel Museum; Zwolle 1994, hoofdstuk 11 en p. 329. Ook verschenen onder de titel: Het oude testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.