Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Geen haar op uw hoofd zal verloren gaan

Er zal je niets ergs overkomen. Deze uitdrukking komt meerdere keren in de bijbel voor. Hij is terug te voeren op de uitspraken van Jezus in Mat. 10:30 en Lucas 12:7. Hij stelt daarin dat God de mens zo verzorgt dat hij zelfs de haren op hun hoofden heeft geteld. Niet een zal zonder dat hij het wil van hun hoofden afvallen. In dit licht valt deze zegswijze ook te duiden.

Heeft betrekking op:

Lucas 21:18, Handelingen 27:33-34, 1 Koningen 1:52, Lucas 12:7, MatteĆ¼s 10:30