Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Geen nieuw gebod

De tweede brief van Johannes is eigenlijk een echo van de eerste. Deze korte brief bevat in de kern een dubbele oproep: 'laten we elkaar liefhebben' (vers 7) en 'blijf bij de leer van Christus' (vers 9).

Heeft betrekking op:

2 Johannes 1:1-13