Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Geen tittel of jota

Absoluut niets.

Een tittel is een klein haakje of kroontje dat sommige Hebreeuwse letters siert. De jota is de kleinste letter van het Aramese alfabet. Volgens Jezus zal er absoluut niets aan de wet veranderen, zelfs niet iets ter grootte van een tittel of jota.

Heeft betrekking op:

MatteĆ¼s 5:18, Lucas 16:17