Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Geroepene

Iemand die bestemd is voor een belangrijke taak.

In de bijbel zijn 'geroepenen' mensen die tot het ware geloof zijn uitgenodigd. In de Brief van Judas richt de schrijver zich tot de aangeschreven gemeenten en spreekt de lezers aan met 'geroepenen'. Geroepen is niet altijd hetzelfde als uitverkoren. In Matt. 22:14 staat: ’Want velen zijn geroepen, slechts weinigen uitverkoren.’ In Openb. 17:14 echter zijn de geroepenen wél uitverkoren: ‘wie hem (het lam = Christus) toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw’.

"Als zoveel mannen van zijn generatie is hij doordrenkt met de geschiedenis van zijn land. Voor hem is de Afrikaner geen gewoon mens, maar een geroepene over wie een vreemdeling niet oordelen kan." (Adriaan van Dis, Het beloofde land, 1990, p. 66)

Heeft betrekking op:

Judas 1:1, Matteüs 22:14, Openbaring 17:14