Overzicht bijbelboeken

Letteren > Po√ęzie

Gerrit Achterberg - Tekort

Uit de bundel Dead end (1940):

Ik ben het bitter overschot,
aan deze zijde Gods,
van ons in u voltrokken lot.

Dat ik bij machte ben te vinden
een laatste naam voor de beminde,
om dit heelal mee te verblinden,
voordat ik zelve naamloos word.

Het is mijn enige tekort.

Het woord was God in den beginne.

Bibliografische referenties

Gerrit Achterberg, 'Tekort' in: Verzamelde gedichten. Amsterdam: Querido, 1974 (5e dr.), p. 150.

Heeft betrekking op:

Johannes 1:1