Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Feesten

Getijden

De getijdendiensten (het officie) zijn de bijeenkomsten waarin de dagelijkse gebeden worden uitgesproken. Het bidden op vaste tijden stamt uit de Joodse traditie en is door de christenen overgenomen. Het bidden van het ochtend- en het avondgebed is bekend zowel uit de Joodse als de vroeg-christelijke traditie (Marcus 1:35, 6:46 en Lucas 10:27). Deze twee gebeden vormen nog steeds de zwaartepunten van het officie.

De dagelijkse gebeden zijn in de christelijke traditie van oudsher toevertrouwd aan de monniken; zij vervullen de gebedstaak voor de hele kerk. Deze gebedsdiensten volgen een vaste liturgie waarin onder andere elke week alle 150 psalmen worden gebeden. Al in de Regel van Sint-Benedictus (6e eeuw n. Chr.) wordt een voorstel gedaan voor een vaste volgorde van de psalmen, zodat er geen wordt vergeten. In het Breviarium Romanum, dat verscheen naar aanleiding van het Concilie van Trente in 1513, staan alle dagelijkse getijden voor het hele jaar genoemd. Pas in 1904 is daar weer een aanpassing op gekomen en is o.a. de wekelijkse cyclus van 150 psalmen vervangen door een vierwekelijkse. Tijdens het Tweede Vaticaans ConcilieConcilies zijn er verschillende grote wijzigingen doorgevoerd o.a. om de getijden meer aan te passen aan de moderne tijd.

Het officie bestaat uit de volgende diensten:

Metten - nachtgebed. Opbouw: inleiding (Psalm 95) en hymne. Op zondag: tweemaal zes psalmen met vier lezingen, drie cantica met vier lezingen, Te Deum, hymne, zegen. Weekdagen: tweemaal zes psalmen met twee of vier lezingen.

Lauden - ochtendgebed. Opbouw: inleiding (Psalm 67 en 51), twee psalmen en een canticum met de Psalmen 148 t/m 150, korte lezing met respons, hymne, lofzang van Zacharia, voorbeden, Onzevader en slotgebed.

Priem, Terts, Sext, Noon - samen de kleine uurtjes. Opbouw: hymne, drie psalmen, korte lezing met respons, Onzevader en slotgebed.

Vespers - avondgebed. Opbouw: inleiding, vier psalmen en een canticum, korte lezing met respons, hymne, lofzang van Maria, voorbeden, Onzevader en slotgebed.

Completen - gebed voor het slapen gaan. Opbouw: hymne, één psalm, korte lezing met respons, lofzang van Simeon, slotgebed, aanroeping van Maria.
Verschillende Meesters
Canticum Simeonis ad completorium

In veel kerken worden de getijden nog op een of andere manier, vaak gedeeltelijk, gevierd. Bijvoorbeeld door één of twee keer per week een vesper te vieren, of een ochtendgebed te bidden. Dit gebeurt zowel in de katholieke als de protestantse kerken. In kloosters bepalen de getijden nog steeds de structuur van de dag; het verschilt per klooster hoe dit wordt uitgevoerd.

Zie ook

  • Toon terzijde Cantica
  • Toon terzijde Donkere metten
  • Toon Rode draad Christelijke liturgie