Overzicht bijbelboeken

Noot

geweeklaagd om Hadad-Rimmon

Hadad-Rimmon was een Kanaänitische vegetatiegod. De cultus van de godheid hield in dat zijn dood luidruchtig werd beweend en zijn verrijzenis gevierd. De Babylonische vruchtbaarheidsgod Tammuz had een soortgelijke cultus (Ez. 8:14).

Heeft betrekking op:

Zacharia 12:11