Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Gewogen, maar te licht bevonden

Na grondig onderzoek afgewezen, als te licht beoordeeld

Een verwijzing naar de gebeurtenissen die in Dan. 5 beschreven staan. Belsassar, de koning van de Chaldeeën, ziet tijdens een feestmaal hoe een hand iets op de wand van de feestzaal schrijft (vs. 5). Niemand van zijn wijze mannen kan dit teken aan de wand lezen. Alleen de Joodse balling Daniël kan het schrift ontcijferen: Mene, mene, tekel ufarsin (vs. 25). Hij verklaart tegenover de koning dat dit betekent dat er een eind is gekomen aan zijn koningschap, dat zal overgaan op de Meden en Perzen. Tekel wil zeggen: gewogen en te licht bevonden (vs. 27). Diezelfde nacht wordt Belsassar gedood en gaat zijn rijk ten onder.

In dit huis van bewaring
gewogen maar te licht geacht.

(Gerrit Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam: Querido, 1985, p. 982)

In het volgende citaat wordt met de uitdrukking gespeeld, door haar in de context van een kraamkamer weer letterlijk te gebruiken:

"Samen met haar keek ik toe hoe de baby gewassen en na het afdrogen (afdeppen eerder) gewogen werd. Hij was drieënhalve week te vroeg geboren, en werd te licht bevonden." (A.F.Th. van der Heijden, Tonio. Een requiemroman, Amsterdam: De Bezige Bij, 2011, p. 97)

Heeft betrekking op:

Daniël 5:27