Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

God der goden

Allerhoogste God.

Deze manier van zeggen is voor superlatieven gebruikelijk in het Hebreeuws. Vandaar dus bijv. 'Want de HERE, uw God, is de God der goden en de Here der heren ...' (Deut. 10:17, NBG-1951). Naar analogie hiervan spreken wij wel van het 'Boek der boeken' (de bijbel) of de 'Tocht der tochten' (de Elfstedentocht).

En wat wierd dan, God der goden,
Aangeboden
Van den aardworm uit het stof!
(De Dichtwerken van Willem Bilderdijk (15 dln.) Haarlem, 1856-1859, dl. 5, p. 365)

Heeft betrekking op:

Deuteronomium 10:17, Psalm 50:1, Psalm 136:2, Daniël 2:47, Daniël 11:36