Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

God is liefde

De eerste brief van Johannes laat zich lezen als een herderlijk schrijven aan een gemeente die de schrijver goed, mogelijk van binnenuit, kent. De schrijver kiest een hartelijke, pastorale toon. De aanleiding voor de brief is blijkbaar een conflict over leer en leven, dat is uitgelopen op een breuk binnen de gemeenschap (2:19). De - kennelijk bezorgde - schrijver wil de achterblijvers bemoedigen en oproepen tot trouw aan de oude, rechte leer.

Een echte, duidelijke lijn is in deze brief nauwelijks te onderscheiden. Veeleer cirkelt de brief rond een aantal basisgedachten. Een aantal van die gedachten is duidelijk ontleend aan het Johannes-evangelie; dat is dan ook de directe aanleiding geweest om deze anonieme brief aan Johannes toe te schrijven. Een hoofdgedachte van deze brief wordt kernachtig verwoord in 4:15-16: 'Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.'

Heeft betrekking op:

1 Johannes 1:1-5:21