Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Gods naam ijdel gebruiken

Vloeken.

Een van de tien geboden heeft betrekking op de heiligheid van Gods naam. Die naam mag niet zomaar, niet lichtvaardig gebruikt worden. (Het woord ijdel betekent vanouds leeg, zonder zin of inhoud; vgl. Predikers woorden IJdelheid der ijdelhedenIJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid (en het najagen van wind).)

"Vloeken wordt door de Van Dale gedefinieerd als 'Gods naam ijdel gebruiken' of 'krachttermen gebruiken'. Veel christenen storen zich daar mateloos aan en daarom probeert de zwarte-kousen-partij SGP om in een groter aantal gemeenten een vloekverbod te laten opnemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)." (site Stichting MeerVrijheid)

Heeft betrekking op:

Exodus 20:7, Deuteronomium 5:11